Kerkdiensten

Welkom in onze samenkomsten!

Iedere zondag komen we samen om elkaar te ontmoeten onder genot van een kop koffie of thee. Tijdens de kerkdiensten luisteren we naar woorden uit de Bijbel, horen uitleg hierover, zingen we samen, zijn we stil en laten we ons inspireren. Deze eeuwenoude traditie van samenkomen kenmerkt ons vertrouwen in God, het belijden van ons geloof en het omzien naar elkaar.

Bijzondere vieringen

Een paar keer per jaar zijn er bijzondere diensten, zoals in september een Startdienst voor het winterwerk, in oktober wordt de Broederschapsdag gevierd met de Hervormde Gemeente Blija en de Hervormde Gemeente Brantgum/Waaxens met wie we samenwerken. Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we de Eeuwigheidszondag waarin we de overledenen van het afgelopen jaar gedenken. In december op kerstavond is er een dienst voor jong & oud en is voor iedereen die de sfeer van kerst wil beleven ruimte. In de maand januari wordt de Wereld-broederschapsdag gevierd. Meestal samen met alle Friese doopsgezinde gemeenten, centraal in de provincie. En met Pasen wordt de Paascyclus gehouden, samen met de Protestantse Gemeente Nederland in Holwerd.

Interkerkelijke samenwerking

Wij onderhouden als gemeente nauw contact met de Hervormde Gemeente Blija en de Hervormde Gemeente Brantgum/Waaxens. Omdat alle drie gemeenten dezelfde predikant hebben aangesteld, worden hier regelmatig de plannen ook op afgestemd.

Ook werkt onze gemeente samen met de Protestantse Gemeente Holwerd. Er zijn verschillende gezamenlijke diensten gepland zoals o.a. rond Kerst en Pasen. Daarnaast zijn er warme banden met de Doopsgezinde Gemeente van Stiens en Hallum.

In de agenda vindt u terug wanneer de kerkdiensten zijn en wie er dan voorgaat!