Onze Doopsgezinde Gemeente

Wij zijn een kleine gemeente die als onderdeel van de dorpsgemeenschap het belangrijk vindt elkaar te ontmoeten en samen handen en voeten te geven aan wat ons inspireert en waarin wij geloven. We zoeken elkaar daarom geregeld op in o.a. de zondagse kerkdiensten en de verschillende groepen die wij hebben. We laten ons inspireren door zondags de Bijbel te openen, ernaar te luisteren maar ook door onze ontmoetingen, dat wat wij meemaken met elkaar en de Schepping waar wij deel van uitmaken. U bent van harte welkom in onze gemeente.

De doopsgezinde gemeenten in Nederland staan in de traditie van de doperse anabapisten van de 16e eeuw. Voor hen was naast “het dopen op persoonlijke belijdenis” ook het autonoom (zelfstandig) gemeente zijn heel belangrijk. Iedere gemeente in de Doopsgezinde Gemeente is daarom zelfstandig en zij kennen geen landelijke kerkvergadering waar men zich committeert aan gezamenlijke leerstellingen of uitvoeringsregels. De Doopsgezinde Gemeente typeert zich als een gemeenschap van gelovigen die een ‘eenheid in verscheidenheid’ is. Alle actieve leden, vrienden en belangstellende zijn gelijk in wie we zijn als mens. Daarbij is er ruimte en respect voor een persoonlijke wijze van geloven, denken en leven zoals hij/zij wil. Nooit zal er rekenschap van iemand worden gevraagd. Het hoogste orgaan in de gemeente is de gemeentevergadering waar alle leden in vertegenwoordigt zijn. De kerkenraad bestaande uit leden en/of vrienden zijn belast met de dagelijkse leiding. Ambten kennen we in de gemeente niet omdat daar in de Bijbel ook niet over wordt gesproken. We zijn allen gelijk ondanks de grote verschillen die er zijn. Hieronder vindt u via de navigatie knoppen meer informatie terug over hoe onze gemeente georganiseerd is en wie daarmee bezig zijn.