Groepen in onze gemeente

Groepen in onze gemeente

Onze gemeente heeft een aantal actieve groepen. We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten bij één van de groepen. Van harte welkom! 

Zusterkring
De zusterkring wil graag een bron van inspiratie zijn voor geloof en gemeente. Ieder doet dat op haar eigen manier, daar is ruimte voor in onze bijeenkomsten.

Wij hopen het komend seizoen die inspiratie te geven en te ontvangen, te midden van onze gemeente. De zusterkring is opgericht in 1932 en bestaat dit jaar dus 90 jaar! Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten op maatschappelijk, cultureel en kerkelijk vlak. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

De zusterkring heeft ongeveer 18 leden en wij komen ongeveer 1 keer in de maand bij elkaar. We hebben middagen met eigen leden, maar ook nodigen we af en toe een gastspreker uit. We hebben een gezamenlijke middag met de broederkring en ook een middag met de zusterkring (Camphuysenkring) van de DoRé gemeente van Dokkum. Met de gezamenlijke vrouwenverenigingen in Holwerd wordt de kerstviering in onze kerk georganiseerd. Ook de Wereldgebedsdag wordt georganiseerd met de gezamenlijke vrouwenvereningen op de eerste vrijdagavond van maart. Het ééndagsbestuur wordt ook erg gewaardeerd. Gezelligheid met elkaar vinden we belangrijk.
Mocht het u ook iets toe lijken, u bent van harte welkom!

Broederkring
Bij de broederkring wordt niet met een vast winterprogramma gewerkt. Per keer wordt er meestal afgesproken wat op een volgende bijeenkomst wordt gedaan.

Als er gastsprekers van buiten worden gevraagd, wordt dit meestal langer van tevoren vastgelegd. De broederkring is dus erg flexibel met het invullen van de avonden, wat als voordeel heeft dat er ook op actuele zaken kan worden ingegaan.

Huiskring
Dit is een gespreksgroep voor oudere leden, vrienden en belangstellenden uit de gemeente, die een aantal keren per jaar op een ochtend in de huiskamer van een van de leden bijeenkomt. De gespreksonderwerpen hebben betrekking op geloof en samenleving. 

Onderwijs en toerusting
In de zomermaanden wordt er goed nagedacht over de invulling van het zogenaamde winterwerk. Onze dominee denkt samen met de kerkenraad na over het onderwijsaanbod dat in de wintermaanden wordt aangeboden.

Komende maanden is er een kennismakingscursus gepland met aansluitend een cursus ‘Fundamenten en bouwstenen voor je geloof’. Kijk voor meer informatie bij onze nieuwsberichten. De momenten en tijden van de avonden worden in overleg met de deelnemers bepaald. Als u meer wil weten neem dan gerust contact op met Ds. Karel van Wijngaarden.