Home

De Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard heet u van harte welkom!

Geloven betekent voor ons, in God vertrouwen en geïnspireerd raken door te werken aan geloof: elkaar ontmoeten en samen werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven doen we vooral samen!

Laat mij in de morgen uw liefde horen

Kerkdienst
26 mrt

Kerkdienst

Organist: Jelle Visser. N.B.: begin zomertijd! 5e zondag van de 40-dagentijd Extra collecte voor “Meniste Koerier”

Huiskring
28 mrt

Huiskring

Gespreksavond rondom een geopende bijbel
29 mrt

Gespreksavond rondom een geopende bijbel

Zusterkring
30 mrt

Zusterkring