Labyrint

Labyrint – Een pad van bezinning

Op 20 september 2015 hebben we ons aangelegde labyrint officieel geopend. De openingshandeling bestond uit het neerleggen van enkele stenen als symbool voor de mensen in de gemeente, ons dorp en iedereen die langskomt. Het labyrint bevindt zich in de tuin achter de Vermaning aan de Stasjonswei 3 en is gerealiseerd in het kader van 450 jaar Menisten in Holwerd en omgeving.

Het is meer dan 450 jaar geleden dat ruim 230 volwassenen in Holwerd en omstreken zich lieten wederdopen en zich aansloten bij de doperse beweging waarvan de Friese Reformator Menno Simons de grote inspirator was. Dat moment wordt beschouwd als de start van de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd, Blija en Ternaard. Dit heugelijke feit is op diverse manieren herdacht. En als dank daarvoor heeft de gemeente besloten iets blijvends na te laten voor de volgende generaties. 

Er is gekozen voor een labyrint. Voor iedereen die zoekt naar inspiratie om je geloof te voeden, is deze plek een plaats van rust en bezinning. Iedereen is uitgenodigd hier naartoe te komen. Of je nu gemeentelid bent of vriend, bewoner van ons dorp bent of uit de omgeving komt, toevallig voorbijkomt, iedereen is welkom. Kortom voor alle mensen die stilte zoeken. Dat kan in de tuin achter de Vermaning.

Hoewel de omliggende tuin nog in ontwikkeling is, kan het labyrint worden gelopen. Op de startzaterdag van Tsjerkepaad op 4 juli werd het labyrint opengesteld. De officiële opening heeft plaatsgevonden op zondag 20 september 2015.

Een labyrint is een grafisch figuur, opgebouwd volgens een oude bepaalde regel. Wij hebben gekozen voor een zogenaamd traditioneel labyrint. Het is een pad dat leidt tot het doel van de loper. Het is een doorlopend pad, je hoeft geen richting te kiezen zoals in een doolhof. Het labyrint is een symbool voor onze eigen levensweg, een manier om te zoeken naar onze eigen spirituele kern. Het is een pad van bezinning.

Er is gekozen voor natuurlijke materialen. De paden zijn gemaakt van schelpen, waarmee een relatie wordt gelegd met de nabijgelegen Waddenzee. De paden zijn aan weerszijden voorzien van natuursteenkeien. Om het labyrint is een beukenhaag aangebracht. De tuin zal in de nabije toekomst verder worden ingericht.

De openingshandeling gebeurde in stilte en met gezang. Drie stenen als symbool voor gemeente, dorp en passanten werden neergelegd. De gemeente stond als een kring om het labyrint.

Het labyrint is vrij toegankelijk. De bezoekers wordt gevraagd de stilte en de omgeving te respecteren en het labyrint en de tuin in alle rust te betreden en te verlaten.