Roemenie

Onze partnergemeente Nagyajta in  Roemenië

De Unitarische Gemeente in het dorp Nagyajta heeft sinds 2010 een intensief contact met de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland. Samen kozen zij ervoor zich diaconaal in te zetten voor het ouderenproject. Sinds 1 januari 2016 is dit partnerschap uitgebreid met de Doopsgezinde Gemeenten van Holwerd, Hallum en Stiens en heet nu “Klavertje vijf” verwijzend naar de 5 gemeenten die deze internationale diaconale exchange vormgeven.

Het ouderenproject

Het ouderenproject helpt ongeveer 50-60 ouderen in Nagyajta, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Ouderenzorg staat in Roemenië in de kinderschoenen en werd vanouds door de eigen familie geregeld. Veel kinderen vertrekken van het platteland om elders werk te vinden of gaan naar het buitenland. Ouderen blijven zo onverzorgd achter. In Nagyajta zijn 2 thuiszorgwerkers actief, die de hulpbehoevende ouderen bijstaan. Het project wordt gedragen en gefinancierd door de 5 genoemde kerken samen en is ondergebracht in het kerkelijk diaconale werk van de provincie Kovasna.

Nadere informatie

Wilt u meer weten of wilt u een gift overmaken neem dan contact op met Rob Workel.