Gespreksavonden – 2024

Afgelopen september begonnen wij onze gespreksavonden met een mooie startavond toen we door middel van het oud Hollandse Ganzenbordspel nadachten over vragen rondom het thema ‘Geloven beweegt ons’

Tijdens de avonden in de consistorie van Blija stonden we weer stil bij bijbelteksten,passage’s en verhalen uit de Bijbel en overdachten wij die met stilte, gebed en gesprek. 

Ook in het komende kalenderjaar willen we hiermee doorgaan en bij elkaar komen in de consistorie van respectievelijk de Nicolaaskerk in Blija en de Doopsgezinde Vermaning in Holwert. De gespreksavonden in Blija zullen dan in het teken van ‘gesprekken rondom een geopende Bijbel’ staan. En de gespreksavonden in Holwert zullen in het teken staan van het jaarthema: ‘Geloven beweegt ons’.

Fijn als u wilt komen. De gespreksavonden worden door de deelnemers als zeer waardevol, inspirerend en geloofsopbouwend ervaren. 

Voor in de agenda! De gespreksavonden zijn gepland op de volgende woensdagavonden en beginnen allemaal om 19.30 uur.

7 februari 2024 in Holwert
6 maart 2024 in Blija
17 april 2024 in Holwert
22 mei 2024 in Blija
12 juni 2024 in Holwert

Ds. K. (Karel) van Wijngaarden

Stasjonswei 20 | 9151 JN | Holwert
dskarel@outlook.com
06-33667781