Activiteiten

Activiteiten

Ook komend jaar heeft de activiteiten weer mooie activiteiten georganiseerd waar iedereen van harte welkom bij is.

Lezing over Marie Louise van Hessen-Kassel

Op zondag 27 november houdt Bearn Bilker een lezing in de Vermaning aan de Stasjonswei in Holwerd met als onderwerp “Marijke Meu”. Marie Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) was de echtgenote van de Friese stadhouder Johan Willem Friso. Zij bewoonde met hem het stadhouderlijk  hof in Leeuwarden en later het Prinsessehof aldaar (het huidige porseleinmuseum). Zij was populair bij de Friese bevolking , vandaar de bijnaam Marijke Meu (in het Frysk “muoike”). Marie Louise wordt ook wel “de moeder van de Europese vorstenhuizen” genoemd. Zij is een verre voorouder van koning Willem Alexander.

De lezing begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden bij het verlaten van de kerk.

Volkskerst-Zang

Op zondag 18 december om 16.00 uur wordt iedereen uitgenodigd om met elkaar te zingen en te luisteren naar advents- en kerstliederen in onze Vermaning aan de Stasjonswei in Holwerd. Het wordt een middag met een afwisseling van met elkaar zingen, gedichten die voorgelezen worden, een koortje wat zingt en in de pauze “poeiermolke” (€ 1,-).

De kerk is in kerstsfeer gebracht, binnen is het warm en na afloop drinken we met elkaar een glas GLÜHWEIN, kortom een middag om alvast een warm gevoel van kerst te krijgen. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten

Optreden Hamme Hos

Op 29 januari 2023 treedt de muziekgroep “Hamme Hos” uit Dokkum op in de Doopsgezinde kerk aan de Stasjonswei in Holwerd. Het concert begint om 15.00 uur.

Het muziekgezelschap bestaat uit 21 musici, waaronder 2 zangers. Dirigent van de “Hamme Hos” is Zwaanette Dijstra. De groep is in het jaar 2000 opgericht en komt voort uit de muziekschool “Opus 3” in Dokkum. Het repertoire bestaat uit muziek van de jaren 60 van de vorige eeuw tot muziek van deze tijd.

Iedereen is van harte welkom!  De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang.