De Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een team van vijf bevlogen leden/vrienden van de Gemeente. In ons reglement staat in de functieomschrijving dat de kerkenraad zorg draagt voor de geestelijke en stoffelijke (Materiële) belangen van de Gemeente.

Kerkenraadsleden worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering voor de periode van drie jaar. De zittingsduur kan eenmaal verlengd worden met nog eens drie jaar.  Uit haar midden kiest zij een voorzitter en een secretaris. De functie van boekhouder maakt al geruime tijd geen onderdeel meer uit van de kerkenraad en is gedelegeerd aan iemand buiten de kerkenraad.

Het werk van de kerkenraad is veelzijdig. Als je de Gemeente goed wil leren kennen is een poosje meedraaien in de kerkenraad zeer aan te bevelen. Alle ins en outs komen hier aan de orde!

Beleid maken, dus nadenken over de missie van de Gemeente; [mee]organiseren van activiteiten; aanspreekpunt zijn voor Gemeente, predikant en dorp; zicht houden op het wel en wee van de Gemeente en de Gemeente naar buiten toe vertegenwoordigen. Verder contacten onderhouden met buurgemeenten, de Friese Doopsgezinde Sociëteit [FDS] en  de Algemene Doopsgezinde Sociëteit [ADS] en onze partnergemeente de Unitarische Gemeente van Nagyajta in Roemenië. Wij willen niet een naar binnen gekeerde groep zijn, maar ook zeker naar buiten treden als Doopsgezinde Gemeente.

De kerkenraad vergadert eens per maand, met uitzondering van eenmaal in de zomerperiode en verder zo vaak dit nodig mocht zijn. Onze vergaderingen worden bij toerbeurt geopend met een korte zingevende bijdrage van een kerkenraadslid. Dit kan zijn een kort verhaal, gedicht, of soms iets opvallends uit een krant of blad. Soms geeft dit stof tot nadenken, of discussie.

Zo mogelijk is de predikant elke keer bij de kerkenraadsvergadering aanwezig, zodat de lijntjes kort zijn. De predikant heeft een adviserende stem. U kunt uiteraard contact met de kerkenraad opnemen. Klik hiervoor op onderstaande knop.